Te behalen prijzen

Het zal u inmiddels niet ontgaan zijn dat Old Hickory zeer actief is in het showgebeuren. Dit zowel in het binnenland als in het buitenland. Wij zien het showgebeuren als top sport. De hond dient zowel fysiek als mentaal getraind te worden.

Het showen van honden is voor ons een prachtige sport waarbij gezonde spanning gecombineerd wordt met het zien van prachtige honden. Het voornaamste aspect op een hondenshow is dat de honden die deelnemen zo veel mogelijk overeenkomen met de F.C.I. rasstandaard.

 

Beoordeling

De honden wordt beoordeeld door een keurmeester. Deze beoordeelt de hond en vergelijkt elke hond met zijn ideaalbeeld van de perfecte hond voor dat desbetreffende ras. Er wordt voornamelijk gekeken naar de structuur van de hond, het temperament en naar het gangwerk. Kort door de bocht genomen, de keurmeester kijkt of de karakteristieken van de hond overeenkomen met de functies van de hond waarvoor deze gefokt is. In ons geval dient de geshowde AmStaff zo veel mogelijk gelijkenissen te hebben als de ideale hond zoals deze beschreven is in de rasstandaard van de American Staffordshire Terriër volgens de F.C.I.

De keurmeesters hebben elk hun eigen specialisatie. Zo zijn er keurmeesters die specifiek ons ras mogen of kunnen keuren. Ze onderzoeken en betasten de hond om te kijken of het gebit, spieren, beenderen en vacht overeenkomen met de gestelde standaard. Daarnaast wordt gekeken naar het profiel, de verhoudingen en niet te vergeten, het gangwerk.

 

Ras shows en algemene shows

De shows kunnen we grofweg in twee soorten onderverdelen. De ras shows en de algemene shows.

Bij de ras shows zien we dat er bijvoorbeeld alleen maar American Staffordshire Terriërs gekeurd worden, of alleen maar honden  uit een bepaalde rasgroep, bijvoorbeeld de Terriërs, waartoe ook ons ras, de AmStaff, behoort.

De algemene hondenshows zijn toegankelijk voor alle rassen die door de F.C.I erkend worden, en dit zijn er maar liefst 356 anno 2016.

Showen om prijzen te behalen

Welke resultaten zijn er te behalen op een hondenshow?

 

CAC

Als we het simpel houden komt het er op neer dat een hond een CAC – of een reserve- CAC certificaat kan behalen.
CAC is een afkorting uit het Frans voor: Certificat d’Aptitude au Championnat.

Op een show wordt het CAC uitgereikt aan de beste reu en beste teef van ieder ras, mits deze de kwalificatie uitmuntend heeft behaald. Het maakt niet uit in welke klasse de hond is ingeschreven  (behalve de puppyklas) Wel moet de hond van een Nederlandse eigenaar zijn ingeschreven in het N.H.S.B.

Voor een buitenlandse eigenaar geldt dat de hond moet zijn ingeschreven in het betreffende stamboek van zijn/haar land. De keurmeester kan, als de hond voldoet aan deze voorwaarden, niet weigeren het CAC toe te kennen. Wanneer een hond op een tentoonstelling deze (reserve) prijs behaald heeft, kan hij in aanmerking komen voor het CAC als blijkt dat de hond die deze prijs kreeg toebedeeld reeds de definitieve internationale titel mocht voeren. Ook treedt het Reserve CAC in werking als de winnaar van het CAC om een of andere reden gediskwalificeerd wordt.

Het CAC geldt als één punt om een definitief kampioenschap te bereiken. Als het CAC wordt toegekend aan een hond die al definitief Kampioen is, dan wordt het CAC doorgeschoven naar de hond die het Reserve CAC heeft behaald. Dit gebeurt administratief achteraf.

 

Criteria

Om Nederlands Kampioen te worden moet de hond voldoen aan een aantal criteria.
De titel “Kampioen” wordt toegekend aan een hond die vier keer een CAC heeft behaald:

 • Die door minstens twee verschillende keurmeesters moeten zijn toegekend;
 • Waarbij vier reserve CAC eenmalig als één CAC gelden;
 • Het CAC op de Winnertentoonstelling telt dubbel, maar het reserve CAC geldt als reserve;
 • Het CAC op een kampioenschapsclubmatch geldt dubbel, het reserve CAC geldt als 1 CAC en deze dubbeltelling mag slechts één maal gebruik gemaakt worden;
 • Het laatste CAC of reserve C.A.C moet behaald worden nadat de hond de 27 maanden bereikt heeft.

De titel wordt vervolgens automatisch toegekend door de Raad van Beheer, behalve wanneer deze met behulp van vier reserve C.A.C’s wordt behaald of met een laatste reserve CAC na de leeftijd van 27 maanden. Dan moet de titel worden aangevraagd bij de Raad van Beheer

 

Verschillende manieren om Nederlands kampioen te worden

Er zijn verschillende manieren om de hond Nederlands kampioen te laten worden.

 • 4 CAC’s op 4 verschillende shows;
 • 3 CAC’s en 4 reserve CAC’s;
 • 3 CAC’s op een gewone show en 1 reserve CAC op de kampioenschapsclubmatch;
 • 2 CAC’s en 1 CAC op de Winner
  Dit is de jaarlijkse tentoonstelling in Amsterdam die eind november in de RAI wordt gehouden en hier worden de diverse “Winner” titels vergeven. Dit zijn: Winner/Winster, Jeugd Winner/Winster en Veteranen Winner/Winster.
 • 2 CAC’s en 1 CAC op de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging;
 • 1 CAC op een gewone show, 1 CAC op de Winner of de kampioenschapsclubmatch en 4 reserve CAC’s;
 • 1 CAC op een gewone show, 1 CAC op de Winner en 1 reserve CAC op de kampioenschapsclubmatch;
 • 1 CAC op een gewone show, 1 CAC op de kampioenschapsclubmatch en 4 reserve CAC’s.
CACIB

Vervolgens hebben we het CACIB certificaat, dit is een afkorting uit het Frans voor Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté, ofwel het Internationaal Kampioenschap.

Het CACIB wordt  uitgereikt aan de beste reu en beste teef van ieder ras, mits deze de kwalificatie uitmuntend heeft behaald en de hond is ingeschreven in de Open klasse, Gebruikshondenklasse of Kampioensklasse. Wanneer een hond op een tentoonstelling deze (reserve)prijs behaald heeft, kan hij in aanmerking komen voor het CACIB als blijkt dat de hond die deze prijs kreeg toebedeeld reeds de definitieve internationale titel mocht voeren. Ook treedt het Reserve CACIB in werking als de winnaar van het CACIB om een of andere reden gediskwalificeerd wordt. De hond van een Nederlandse eigenaar moet zijn ingeschreven in het N.H.S.B. Voor een buitenlandse eigenaar geldt dat de hond moet zijn ingeschreven in het betreffende stamboek van zijn/haar land. Het CACIB geldt als één punt om een definitief internationaal kampioenschap te bereiken.

Het CACIB mag worden toegekend; de keurmeester heeft het recht het CACIB in te houden als hij de kwaliteit van de hond net niet goed genoeg vindt. Het CACIB kan doorschuiven naar de hond die het reserve CACIB heeft gekregen, als de hond die het CACIB heeft gekregen al definitief kampioen is.

 

Criteria

Om internationaal kampioen te worden moet de hond voldoen aan een aantal criteria:

 • Een hond moet tenminste vier keer een CACIB -certificaat behaald hebben;
 • Die door minstens drie verschillende keurmeesters moeten zijn toegekend;
 • In minstens drie verschillende landen, waaronder het land van vestiging;
 • Terwijl tussen het eerste en het laatste CACIB een periode van tenminste één jaar moet liggen.

De internationale titel moet worden aangevraagd bij de F.C.I.  Dit gaat normaal gesproken via de Raad van Beheer. Hierbij moeten de CACIB kaarten, die als bevestiging van een CACIB zijn ontvangen, meegestuurd worden.

Showen om prijzen te behalen
Nederlands Jeugdkampioen

Vervolgens hebben we ook nog de titel NJK, dit  is de afkorting voor Nederlands Jeugdkampioen. De titel Nederlands Jeugdkampioen kan worden verleend aan honden die in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie “Uitmuntend” behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters.

Bij het behalen en registreren van de titel Nederlands Jeugdkampioen ontvangt de hond automatisch één CAC. De mogelijkheid om vanuit de jeugdklasse een CAC te behalen bestaat ook nog steeds.

 

Nederlands Veteranenkampioen

Dan hebben we vervolgens de mogelijkheid om onze hond op latere leeftijd een NVK prijs te laten winnen. NVK  is de afkorting voor Nederlands Veteranenkampioen. De titel Nederlands Veteranenkampioen kan worden verleend aan honden die in de veteranenklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie “Uitmuntend” behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Bij het behalen van de titel Nederlands Veteranenkampioen ontvangt de hond automatisch één CAC.

 

Titel Clubwinnaar

Deze titel krijgt een hond die beste van het ras is geworden op de door de vereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch. Deze tentoonstelling wordt jaarlijks georganiseerd door de A.S.T.C.H.
Een leuke bijkomstigheid is dat op deze show de beste AmStaff van deze dag naar huis gaat met de Mr. Max van Slijpe Trofee.
Een wisselbeker die sinds 2015 in het leven is geroepen als blijk van waardering richting Mr. Max van Slijpe, oprichter van onze Old Hickory kennel.

Mr Max van Slijpe Wisseltrofee
Share This