Big Smile Project

Een project wat specifiek gericht is op de opvang van de zogenaamde Powerbreed honden.
Hieronder valt ook onze American Staffordshire Terrier.
Het is een gegeven feit dat sinds de jaren tachtig er een stijgende lijn te zien is in het aantal eigenaren van “hoog risico honden”.
Dit brengt helaas een negatief neveneffect met zich mee.
De verantwoordelijkheid om deze negatieve effecten uit te sluiten, ligt volgens ons in eerste instantie bij de diverse overheden, maar daarnaast ligt een grote verantwoordelijkheid bij de fokkers van al deze rassen.

Verantwoord houderschap

Voor onze, op kwaliteit gefokte honden, stelt Old Hickory voor de toekomstige eigenaar van een American Staffordshire Terrier de strikte eis “Responsible dog ownership”, “Verantwoord houderschap” dus.
Dat houdt in dat er bij ons geen enkele pup “de deur uit gaat” als wij niet het gevoel hebben dat de pup in een goede, sociale en stabiele omgeving terecht zal komen.
Als alle fokkers van Amstaffs en andere Powerbreeds deze visie zouden delen, en dit tesamen met een strenge regulering van de overheid, dan zouden projecten zoals Big Smile niet nodig zijn.

Waarom het Big Smile Project op onze website?

Waarom dan specifiek het Big Smile project wat onze aandacht trekt?
Dit project richt zich voornamelijk op deze honden welke in de laatste fase zitten in de diverse asiels in Nederland of daar zelfs geweigerd worden. Door deze honden op te nemen in een stabiele en prikkelarme omgeving, te rehabiliteren, en daarna deze in een zodanige situatie terug te brengen waardoor ze uiteindelijk makkelijker een warme mand kunnen vinden. Persoonlijk vind ik dit een zeer nobel initiatief. En laten we eerlijk zijn, waarom een Amstaff welke in feite “afgeschreven” is, geen goede tweede kans geven?

Donateurs gezocht!

Uiteraard hangt er aan dit initiatief een prijskaartje en daarom is dit project momenteel op zoek naar donateurs. Lees hierover meer door op de diverse links te klikken . Onzes inziens een van de weinige projecten met betrekking tot de opvang van Powerbreeds welke het waard is om te steunen!

Meer lezen?

In Hart voor Dieren is een vraag en antwoord artikel verschenen waarin meer informatie te lezen is.
Wie is nu eigenlijk de gebeten hond?

Share This